Vem är mer berömda Harry Potter eller Michael Jackson?

Din fråga kan inte besvaras med för närvarande tillgängliga uppgifter.

"Mer berömda" är alltför idiomatiska ge ett adekvat svar utan enkät data från olika områden & åldersgrupper, kanske även från olika socio ekonomiska grupper.

Utan några uppgifter av detta slag finns det inget sätt att verkligen fastställa vilken person är mer allmänt känt att den allmänna befolkningen därför något svar skulle verkligen vara spekulation, yttrande och/eller gissningar från individen som svarade.