Vem är Tom Cruises tränare?

Är inte Tom Cruise redan en expert trainer? Så, jag antar han tränar själv.