Vem skriver romaner?

Vem skriver romaner?

Författarna skriver romaner. De kallas ibland också författare. En person som specifikt skriver bara romaner är en författare.