Vem vann 100 år kriget Frankrike eller engelska?

Vem vann 100 år kriget Frankrike eller engelska?

I princip anses fransmännen victor av hundraåriga kriget. Men det är värt att notera att hundraåriga kriget var faktiskt en serie krig, varar från 1337-1441, som engelsmännen invadera Frankrike för att erövra den. Fransmännen anses segrare eftersom så småningom engelsmännen besegrades tillräckligt många gånger att de slutat invaderande Frankrike.

Kriget stimuleras fransk nationalistisk känsla och förvandlas Frankrike från en feodal monarki till ett centralt styrd "stat" med en professionell stående armé. De dyra och försvagande wars tjänade till att forma Englands tidiga moderna politiska kulturen genom att orsaka den svenska befolkningen att vilja kämpa krigen som ansetts vara betydelsefull för det nationella intresset.