Vem var den äldsta amerikanska presidenten och hur gammal var han när han svors in?

Av de 44 amerikanska presidenterna var den äldsta Ronald Reagan, som var 69 år, 11 månader, och 15 dagar gammal när han tillträdde i 1981, och 77 år, 11 månader, och 15 dagar gammal när han lämnade kontoret 1989.