Vem var den första backen för att få en 1000 karriär poäng i hockey?

Denis Potvin var den första backen att nå 1000 poäng.