Vem var den första kvinnan att tjäna på oss högsta domstolen?

Vem var den första kvinnan att tjäna på oss högsta domstolen?

Sandra Day O'Connor

Ronald Reagan utses den första kvinnan att fungera som en rättvisa för oss högsta domstolen, Sandra Day O'Connor. Hon var presidenteden den 25 September 1981, och gick i pension 2006.