Vem var den första kvinnliga missionären i Bibeln?

Vem var den första kvinnliga missionären i Bibeln?

Ordet "Missionär" användes inte i den tidiga kyrkan, men en bra kandidat för den första kvinnliga missionären kan vara Priscilla. Aquila och hans hustru Priscilla var judiska kristna som hade tvingats att lämna Italien av romarna. Aposteln Paulus träffade dem när han kom i Korinth. Två år senare när Paul sätta segel för Syrien, gick de med honom. Senare, visar de upp igen i Efesos, att ge utbildning till andra unga missionärer.

Priscilla och Aquila nämns alltid tillsammans, är det intressant att Priscilla är vanligtvis överst. I denna kultur var det betydelsefullt att Priscilla heter alls och redan talar till det faktum att hennes roll var långt mer än bara "Aquila s hustru." För henne att namnges innan hennes man tyder på att var hennes roll i dessa missionsverksamhet större än sin man.