Vem var den första person dyrkan den ende sanna Guden?

Svaret på denna fråga är att det inte kunde vara kända, och skulle också bero på vilken religion man trodde på. Svar 2 Adam var den första människan som skapad av Gud så han blir den förste att dyrka den och bara sann Gud