Vem var den första premiärministern i England?

Det var aldrig en premiärminister i England. Vid tiden för den första premiärministern var England del av Förenade kungariket Storbritannien och Irland.
Den första premiärministern i Storbritannien var Robert Walpole (1676-1745). Hans mandatperiod varade från 1721-1742.
(Termen "premiärminister" hade inga officiella stående i Storbritannien till 1906. Det var en mer ett smeknamn för den högsta minister, som på kontoret av första Sagan om statskassan. Det finns dock enhällighet bland historiker att Walpole var den första premiärministern av ett skåp stil regeringen ansvarig inför parlamentet).
Robert Walpole.