Vem var den första premiärministern i Storbritannien?

Den första premiärministern var Robert Walpole (1676-1745). Hans mandatperiod varade från 1721-1742. (Termen "premiärminister" hade inga officiella stående i Storbritannien till 1906. Det var en mer ett smeknamn för den högsta minister, som på kontoret av första Sagan om statskassan. Det finns dock enhällighet bland historiker att Walpole var den första premiärministern av ett skåp stil regeringen ansvarig inför parlamentet).

Pedanter kan notera att han inte skulle ha kallade sig "premiärminister" och titeln, vars ursprung är dunkelt (och finns åtminstone så långt tillbaka som Queen Anne (1702-14)), utvecklades först som ett benämna av hån mot honom och hans efterträdare. Den officiella titeln hölls var oftast första Sagan om statskassan, (en titel fortfarande höll av premiärministern i dag).
Termen premiärminister gradvis förlorat dess nedsättande betydelse och blev gemensamma informella titeln, först förekommer i officiella dokument under Benjamin Disraelis premiership. Det tog fram till början av 1900-talet att få full officiell status och hölls först av Henry Campbell-Bannerman, som var i tjänst mellan 1905-08.

Den första premiärministern - Robert Walpole, från 1721 till 1742 (också den längsta servering hittills). Men var Henry Campbell-Bannermann (PM från 1906-1908) först att använda titeln officiellt.
Sir Robert Walpole anses vara den första brittiska premiärministern, i April 1721.

Den officiella titeln fanns inte förrän 1905 när Sir Henry Campbell-Bannerman tillträdde.