Vem var den gladiator som ledde en slav-revolt i Rom?

Spartacus de mest kända bland de ledare som ledde slav revolt som har kallats den tredje slavkriget (73-71 f.Kr.). Rebellerna bildade flera band och hade flera ledare.