Vem var den konfedererade allmänna slaget om petersburg?

General Robert E. Lee var övergripande befälet över konfedererade styrkor i slaget vid Petersburg.