Vem var första make till Angelina Jolie?

Angelina Jolies första make var Johnny Lee Miller.