Vem var President när den amerikanska högsta domstolen på brun v. Skolnämnd?

Harry S. Truman var President när Brown mot Board of Education var ursprungligen in, i 1951. Dwight D. Eisenhower var President när högsta domstolen i fallet 1954.