Vem var President under Persiska Gulfkriget 1990-1991?

Saddam Hussein var ordförande för Irak och Mr George H. W. Bush (fader av George W. Bush) var President för Amerikas förenta stater.

Det är viktigt att notera att Operation Desert Storm (den UN militära framryckningen i Irak) inte startade förrän 1991. Kriget, började dock med irakiska invasionen av Kuwait i augusti 1990. Operation Desert SHIELD inleddes också 1990. Operation Desert Shield var att bygga upp av militära styrkor i sydvästra Asien (Saudiarabien, etc.) För att användas vägrade vid Irak att dra tillbaka sina styrkor från Kuwait.