Vermögensanlagengesetz-vad det ger för privata investerare?

Fråga:

Vad ger lagen om investeringar kan hoppas att konsumenten verkligen på förbättring och större säkerhet för investeringar i fonder och aktier?


Svar:

Central kontroll instrumentet i propositionen är den nya "investeringar lag" (VermAnlG). Tillgångar som inte är värdepapper enligt prospektet securities Act (wertpapierprospektgesetz, WpPG) omfattas av dess tillämpningsområde. Sluten fond kommer att vara de huvudsakliga tillämpningsområden.

Jag tror på någon förbättring. Dessa investeringar måste också göras mer tilltalande för en kund, så konsulten som kommer att få provision. Försäljningsargumenten ändras, så att kommissionen fortsätter.