Verstehensgarantie av ERGO - ett PR-trick? Försäkring återkallas, om inte förstår?

Fråga:

Vet någon den Verstehensgarantie av ERGO? Är detta bara ett PR-trick? Eller kan du avbryta en avslutade försäkring om du inte fick vad det var exakt?


Svar:

--reklamfilmerna för ERGO är bra! Folket är på det! Innehåll ingenting är emellertid som det undervisas. Verstehensgarantie säger endast att kunder har i framtiden lättare begripliga termer och att de kan be om en tjänst de inte förstår vad tider! Kunderna av alla försäkringsbolag kan göra detta, men... Också de andra ställen leda konsumenterna i de vilse... en tandvårdsförsäkringen, om något hände är... klart att det är möjlig premien också 3 gånger så hög som i andra företag - på detta sätt det betalar ut igen... Så: alla bara marknadsföring jippon och FÖRSÄLJNINGSHJÄLPMEDEL! Har ERGO att kämpa mäktigt och lider av Hamburg-Mannheimer! ... Hälsningar från Faiez