Vet food and drug administration av de sjukdomar som orsakas av nu reglerade livsmedelsindustrin?

Absolut. Som ett exempel visar amerikanska FDA 92 biverkningar av livsmedels tillsatser "aspartam". Aspartam är en livsmedelstillsats med FDA klassificeringen av GRAS, vilket betyder "allmänt betraktas som säkra".

Rapportering av biverkningar eller sjukdomar som orsakas av mat till FDA kan hävdas vara meningslöst. Dock skulle att hålla tyst de flesta säkert producera inget önskvärt resultat.
FDA har i förfaranden som adress sjukdomar orsakade från mat. Du kan lära dig om hur hanterar FDA återkallade produkter direkt från denna URL http://www.fda.gov/consumer/updates/recalls123107.html