Vi får gifta sig, min man har en bra pension, vilken kategori ska vi välja

Fråga:

Vilken skatteklass vi har. Vi gifta, jag har både, min man har en bra pension. Det är 5, då tar 3 och han eller bör jag som bruttoinkomsten av varje person titta på en av eller är detta olika för pensionärer??., men endast i slutet av året till skatten myndigheter betala din avgift?


Svar:

Nej, det spelar ingen roll var den beskattningsbara inkomsten kommer från: när gemensamt bedömt Splitingtarif (zvE) tillämpas på versteuernede inkomst för att beräkna den skatt som skall betalas och är oberoende av klasserna kontroll. Klassen kontroll definierar bara den månatliga källskatten. I slutet av året kommer att avgöras vid hjälpmedlet av självdeklaration.

När hyresgästen, inte hela pensionen är beskattas oftast bara en del. Detta är relevant för revisionsförklaringen och den skatt som skall betalas.

ta bäst i klassen IV / IV plus faktor som är den mest exakta och därmed garanterar en låg betalning eller återbetalning i slutet av året. Också proportionellt något som mycket skatter kommer att hållas inne från båda så att det är den "mest rättvisa".

  • IV / IV (ingen faktor): källskatt som tidigare, med ersättning i slutet av året
  • IV / IV faktor: källskatt distribueras enligt inkomst och endast en liten skattebetalning eller återbetalning är att erwarrten
  • III / V: här är mycket och även lite kontroll inne, i slutet av året, en hög betalning hotar

Ok?