Vid vilken temperatur börjar blod att koka?

Vid en standard atmosfäriskt tryck (1 ATM), blod kokar vid ungefär samma temperatur som vattnet: runt 100 grader Celsius eller 212 grader Fahrenheit. Blod är ca. 9% salt, som vid den koncentrationen skulle höja kokpunkten med mindre än 1 grad Celsius.
Men vad händer om du inte är vid 1 ATM? Den kombinerade Gas lag konstaterar att:

(P1 * V1) / T1 = (P2 * V2) / T2

där temperaturen mäts i Kelvin (Kelvin = Celsius + 273.15).

Exempelvis 1L blod vid 1 ATM bölder på 373.15 Kelvin. Om du fördubblat det atmosfäriska trycket, skulle blodet koka på 746.3 Kelvin eller 473.15 Celsius.

(1ATM * 1L) / 373.15K = (2ATM * 1 L) / T2

T2 = 746.3K
Blodet kokar vid ungefär samma temperatur som vattnet, runt 100 grader Celsius. Blod är i huvudsak en vatten-lösning, göras upp främst.