Vilka 3 ord i engelska språket som börjar med bokstäverna dw?

De tre engelska språk ord som börjar med "dw" är: dvärg, sinar, Älta. Detta tar inte hänsyn till mångfalden av varianter av varje av dessa ord, som skulle ta det totala antalet ord till över 100. Detta inkluderar också inte slanguttryck, "dweeb", tros har sitt ursprung i mitten av till sena 1960-talet och finns i de flesta engelska språklexikon idag. Detta också tar inte hänsyn till egennamn, Dwight som, även om dess ursprung är gaeliska, anses en gemensam, och därför standard, engelska ordet.