Vilka 5 siffror har medelvärdet av 34?

Det innebär att summan av alla 5 nummer dividerat med 5 är 34, som är lika med summan av alla fem siffror är 170, 5(34). Det finns många möjligheter för 5 nummer ha en summa av 170. Det är bra om dessa siffror ligger nära medelvärdet, 34. Till exempel
32 + 33 + 34 + 35 + 36 = 170.