Vilka aktörer använda karate för att bekämpa skurkar?

Vilka aktörer använda karate för att bekämpa skurkar?

Bruce Lee, Jet Li, Steven Segal, Chuck Norris är några aktörer som använder karate för att bekämpa skurkarna. Jaden smith, Jackie Chan
Mike Myers
Jean damme