Vilka alternativ finns det till övertrassering för brist på kort sikt?

Fråga:

Jag söker en finansiering som kan man överbrygga brist på kort sikt. Hittills har jag löst att alltid, jag har täckt mitt konto. Men jag är säker på att det finns en bättre lösning än så, eftersom räntesatserna för detta är mycket höga. Eftersom ni ett tips för mig?


Svar:

Du kan refinansiera för vanliga lån eller en kreditfacilitet. Om du har till exempel en fastighet eller andra icke pantsatta säkerheter, kanna de storma.

  • Lån mot en inteckning: genom att registrera en inteckning som säkerhet kan du få ett lån med en fast Rückzahlugsplan kostnadseffektivt.

  • Lån på livförsäkring kan också ansöka liv försäkringsbolagen själva. Villkoren kan här vara billigare än på ett banklån utan hög kvalitet säkerheter.

  • Credit: detta är i grunden en öppen kredit kan du betala av bit för bit, men också delvis sammanfattar det Hämta. En kredit är oftast billigare än vanliga banklån.

  • Vissa kreditkort har längre betalning horizons (4-8 veckor), så att dessa perioder det kan överbryggas. Men revolverande kreditkort - lånen är försiktighet med de dyraste på marknaden.

Du måste bestämma vad som nu verkligen passar dig.