Vilka alternativ har jag om jag har köpt något på eBay och nu men vill inte det?

Fråga:

Vilka alternativ har jag om jag har köpt något på eBay och nu men vill inte det? Gör eventuella möjligheter att jag betala ersättning till köparen och han är artikeln sedan i nätverket är? Det är inte detta "erbjudande till slutliga überbotenen budgivare skicka" nu på eBay? Kan du inte på något sätt göra något?


Svar:

När du bjuder på EBAY, det är tidigare har påpekat att det är ett bindande bud. Om du (med medgivande från säljaren) steg tillbaka från försäljning och säljaren vill sälja produkten till en annan budgivare gör han även straffbart enligt lag!