Vilka alternativ som är mest användbara att stimulera medarbetare idé sökningen?

Fråga:

Om ett företag vill uppmuntra hans personal att hitta tanken eller förbättra redan befintliga idéer aktivt att arbeta bättre med, vilka alternativ som är mest användbara?


Svar:

Jag tror att anställda måste skapa en miljö där du kan tänka fritt och inte straffas för om något går fel. Ta till exempel att personalen en eftermiddag fri vecka och Använd tid att arbeta på egna idéer skulle vara en start...