Vilka andra kostnader i meddelandet om driftskostnader?

Fråga:

"Övriga kostnader" noterades i mitt uttalande av driftskostnader. Vilka kostnader redovisas bland dem?


Svar:

Detta kommer att regleras, såvitt jag vet, i hyreskontraktet. Där, måste kostnaderna under "övriga kostnader" visas. Dessa visas i meddelandet om driftskostnader endast under det generiska benämna sedan i efterhand. Faktureras emellertid, som inte är i hyresavtalet, då objektet måste betalas också. Där, måste du fråga men sedan tider hyresvärden.