Vilka är de betyg och intyg för The Adventures of Tintin - 1991?

Affärsföretag av Tintin - 1991 är fått/tagit emot intyg om:
Argentina: Atp
Australien: G
Tyskland: 6
Island: L
Portugal: M / 6 (DVD betyg)
Spanien: T
UK:U (video betyg)
USA: TV-Y