Vilka är de färdigheter som behövs för att spela ishockey?

Vilka är de färdigheter som behövs för att spela ishockey?

skridskor färdigheter, snabbhet, hand öga-koordination