Vilka är de fyra pelarna i social trygghet?

Fråga:

Vilka är de fyra pelarna i social trygghet? Jag antar att en av dem är långsiktig vårdförsäkringen? Vilka är de andra?


Svar:

Som med de tre musketörerna, som faktiskt är fyra, är de fyra pelarna i Soz. Vers. faktiskt fem.

  1. Sjukförsäkring

  2. Pensionsförsäkring

  3. A-kassa

  4. Långsiktig vård försäkring

  5. lagstadgad olycksfallsförsäkring (professionell gen.)

den första 4 solidariteten av på udn AG finansierar, finansieras den 5: e bara av AG.