Vilka är de fyra typer av meningar?

Det finns fyra typer av meningar:
1) förklarande meningar göra ett uttalande.
2) exklamatorisk meningar express eller Visa en stark känsla.
3) absolut nödvändigt meningar ge ett kommando eller riktning.
4) frågeord dömer fråga en.