Vilka är de gemensamma fraktaler?

Vilka är de gemensamma fraktaler?

Sierpinskis triangel
Sierpinskis matta
Ratten i Theodorus
Mandelbrot
Julia Set
Koch snöflinga
... Bara för att nämna några (: