Vilka är de olika kontrollåtgärder som counter nackdelar med att använda en dator?

Vilka är de olika kontrollåtgärder som counter nackdelar med att använda en dator?" Vilka är de olika kontrollåtgärder som counter nackdelar med att använda en dator?"