Vilka är de sjukdomar som orsakas av flugor i människan?

Vilka är de sjukdomar som orsakas av flugor i människan?

Sjukdomen orsakas av fluga är främst dihhorea, kolera, tuberkulos, lös motioner, .generally smittsamma sjukdomen sprids genom flugor