Vilka är de skyldigheter och rättigheter som andra köpare?

Fråga:

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag om jag betalar tillbaka inga lån som med köpare av fastigheter i landet register kommer endast med eftersom mitt barn annars blir ingen kredit från banken. Banken säger att det skulle vara för lite inkomst, så jag kommer att kliva som "Karl köpare" eftersom min lön är bra. Betyder detta att jag har alla arbetsuppgifter som en "garant"?


Svar:

Du är Mitverpflichteter till banken och stå upp med ditt barn solidariskt ansvariga för driften av lånet (se svaret av Privatier59). Dina skyldigheter går längre än en borgen för lånet.

Du är dessutom ansvarig som fastighetsägare för risker och andra skyldigheter för fastigheter (till exempel trafik säkerhetsrisker, fastighetsskatt).

Å andra sidan, ber du också om dina rättigheter. Ditt barn kan sälja huset utan din medverkan, eller ännu högre belastning.