Vilka är de stilistiska enheter används i saker falla sönder?

Vilka är de stilistiska enheter används i saker falla sönder?

Metaforer, liknelser, föreställning, överdrift, bildspråk, sensoriska detalj används i saker falla isär. De flesta av proverbsna är former av metafor.