Vilka är de tre delarna av en nukleotid?

Nukleotider består av tre grundläggande delar: en 5-kol socker kallas deoxiribos i DNA eller ribos i RNA, en fosfatgrupp och en kvävehaltig (kväve-innehållande) bas purin (adenin, guanin) eller pyrimidin (cytosin och tymin, Uracil)