Vilka är de två metoder som används för att infoga apparatur som elektriskt chockar hjärtat i regelbunden rytm?

Vilka är de två metoder som används för att infoga apparatur som elektriskt chockar hjärtat i regelbunden rytm?

epikardiell och transvenous