Vilka är de vanligaste orsakerna till marsvin död?

Vilka är de vanligaste orsakerna till marsvin död?

Några av de vanligaste problemen är svält (ibland- men detta är givetvis påverkbara), hög ålder, övervikt, vitaminbrist (Undvik genom att sätta en vitamin C vätska i deras vatten, finns på djuraffärer), hud problem, urinblåsa frågor, luftvägsinfektioner eller att bli uppätna av rovdjur i naturen.