Vilka är de värderingar och uppfattningar som har styrt ditt liv hittills och hur ser du dem påverka din framtid?

Vilka är de värderingar och uppfattningar som har styrt ditt liv hittills och hur ser du dem påverka din framtid?
Nämna din läroplanen intressen. Som du aktivt fortsätta? Hur ser du dessa utveckla i framtiden?
Inom gränserna för din erfarenhet hittills, vad du har fått den största känslan av prestation och varför?
Beskriva kortfattat dina skäl för ansökan till vår Organisation.