Vilka är för- och nackdelar med att använda formella hierarkier eller befälsordning som den viktigaste kanalen för organisatoriska kommunikation?

Fördelar med att använda befälsordning är att alla vet exakt vad hans eller hennes ansvar är, och vem de ska besvara. Nackdelarna är en rigid struktur som motverkar innovation och initiativ och en ineffektiv arbetsplats med chefer att bara veta den avdelning som de ansvarar för, i stället för driften av hela företaget.