Vilka är för- och nackdelar med att använda vägsalt?

Vilka är för- och nackdelar med att använda vägsalt?

Fördelar:
Salt kostar mycket mindre än andra miljövänliga produkter.

Det smälter snön bättre än sand som inte riktigt smälter snö på alla all den gör är tillhandahålla dragning.

Nackdelar:
Mycket frätande.

Kan orsaka skador på miljön