Vilka är fördelarna med att använda djur som organdonatorer för människor?

Fördelarna med att använda animaliska organ för transplantation till människans (xenotransplantation) är att människor som är i behov av ett organ, inte kommer att behöva vänta så länge. Människor som är på listan givare måste vänta länge på orgel som de behöver, som blod typ, storlek och döden av någon som är villig att donera sina organ, måste vara beared i åtanke. Hoppas att detta hjälper