Vilka är fördelarna med att använda el som en form av energi i en rad olika enheter?

Vilka är fördelarna med att använda el som en form av energi i en rad olika enheter?

El kan komma från förnybara källor, såsom vattenkraftverk (transport av vatten över en turbin), geotermisk växter (värme från jordens inre gör ånga att flytta turbiner), kärnkraftverk (värme i kärnreaktorer flyttar turbiner), vindkraftverk eller solpaneler. Det innebär att du kan använda någon av enheterna i fråga utan att lägga till din klimatpåverkan (mängden koldioxid som du är ansvarig för avyttringen av atmosfären genom dina handlingar). Om du skulle använda fossila bränslen (olja, kol, gas) att driva dessa enheter, då förbränning av dessa bränslen skulle lägga till CO2 till atmosfären och CO2 är en växthusgas, vilket innebär att den bidrar till den globala klimatförändringen.
Naturligtvis, om El du använder att driva dina enheter kommer från fossila bränslen som kol eller olja (som de flesta av elektriciteten i Förenta staterna för närvarande gör), då inte finns det mycket av en fördel, ur miljösynpunkt, att använda el.

A2: En annan stor fördel med elkraft är möjligheten att överföra det sträckor, så undviker behovet av lokala avsedda att ge ström.