Vilka är fördelarna med att använda kärnkraft?

Fördelarna med att använda kärnkraft:

  • En växt kan producera en stor mängd energi utan en konstant tillförsel av bränsle
  • Utan behov av bränsle, växter är oberoende av bränslekostnaderna eller leverera problem
  • Kärnkraften bidrar mindre till surt regn och påverkar miljön mindre eftersom ingen koldioxid släpps.
  • Grunden för kärnkraft har redan utvecklats (och fortsätter att vara raffinerat) - det är klar att använda.
  • Avfall, medan svår att hantera och lagra, är relativt kompakt och kan återvinnas till viss del.

Det finns nackdelar med kärnkraft:

  • Den komplexa designen tar längre tid att bygga och är dyrare (även om inte jämfört med kostnaden per producerad energienhet)
  • Stänga en anläggning kostar mer än stänger konventionella växter
  • Farligt avfall är farligt om det läcker ut i miljön. Detsamma gäller för någon version av kontaminering genom olycka eller design brister.
  • Avfall och biprodukter utgör ett hot mot världens säkerhet om erhålls genom terrorister