Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda djur som organdonatorer för människor?

Nackdelar:

Avvisande
Antigener på ytbehandlar av celler i animaliska organ är drastiskt olika mänskliga antigener, gör dem mycket lätt erkända och riktade av immunförsvaret, vilket leder till orgel nekros och avvisande. Detta avslag kan mildras genom immunsuppressiva men detta skulle innebära att patienten måste ta immunsuppressiva droger för resten av sina liv och leva med en ökad risk för infektioner orsakade av immunsuppression.
Fysiologiska skillnader mellan arter

Fysiologiska skillnader mellan människor och djur arter innebär att animaliska organ inte kan utformas för att utföra samma funktion som den gör i människor eller det utför funktion i olika utsträckning.

Sjukdom
Vissa sjukdomar kan korsa artgränserna och infektera patienten om animaliska organ inte väljs på rätt sätt.

Etiska
Vissa patienter kan inte vill ha djur organtransplantationer för religiösa, djurens rättigheter eller andra psykiska problem.
Fördelar:

Tillgänglighet
Djurens organ, särskilt de från domesticerade arter (får, gris, hund, etc.) är lättillgängligt eftersom dessa djur är lätta att föda upp och deras anatomies är väl förstådda.

Kostnaden
Visserligen utan kostnad kan tilldelas till ett mänskligt organ, kan ett djur organ köpte eller säljs till ett pris som är proportionell mot djurets ekonomiskt värde.

Etiska
Djurens transplantation är mer motiverad än mänskliga organ handel.