Vilka är funktionerna hos de tre stora delarna av hjärnan?

Storhjärnan styr tänkande, resonemang, lärande, minne och fantasi.
Lillhjärnan koordinerar förflyttning av muskeln så att de tillsammans fungerar smidigt.

Förlängda märgen styr driften av ofrivillig musklerna i vår kropp.

 • Relaterade Frågor

 • Vilka är funktionerna hos de tre rypes av blodkärl?

 • Vilken av de 3 stora delarna av hjärnan är avgörande?

 • Vilka är funktionerna hos vakuol?

 • Vilka är funktionerna hos skelettet?

 • Vilka är funktionerna hos levern?

 • Vilka är funktionerna hos vätskor i bakning?

 • Vilka är funktionerna hos vägledare?

 • Vilka är funktionerna hos Internationella valutafonden?

 • Vilka är funktionerna hos newton skala?

 • Vilka är funktionerna hos en cellkärnan?

 • Vilka är funktionerna hos Substantiv och deras innebörd?

 • Vilka är funktionerna hos en ekonomiavdelning?

 • Vilka är funktionerna hos filen mappar?

 • Vilka är funktionerna hos en fax?

 • Vilka är funktionerna i de tre grenarna av regeringen?

 • Vilka är de tre viktigaste delarna av hjärnan och vad varje del gör?

 • Vilka är funktionerna hos den lagstiftande makten?

 • Vilka är funktionerna hos husägaren försäkring?

 • Vilka är funktionerna hos en stipler?