Vilka är kraven för att få till Florida State University?

Detta är inte en fullständig lista över kraven. För mer information kontakta antagningen officer på FSU.

Freshman antagning (2008)

  • 4 enheter av engelska (minst tre betydande skriftligt krav)
  • 3 enheter i matematik (Algebra jag nivå och högre)
  • 3 enheter av naturliga vetenskapen (minst två med laboratorium)
  • 3 enheter av samhällsvetenskapliga
  • 2 sekventiella enheter av samma utländska språk
  • 3 valbara enheter, helst från svenska, matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller främmande språkområden

Studenterna måste ta examen från ett regionalt ackrediterad gymnasiet med vissa gymnasiet akademiska enheter (se ovan) och en tillfredsställande kumulativ medeltalet (B +) i dessa akademiska enheter. Extra vikt är tilldelade heder, dubbel registrering, ÇÊ, AP och IB kurser.

Studenter måste värdering minst 24 (komposit) på handlingen eller 1100 (Kritisk läsning plus math) på SAT. Profilen för icke-Florida sökande är högre.
Den första relaterade länken nedan har information om kraven för inkommande nybörjare vill träda i Florida State University.
Följande länk berättar av kraven för överföring studenter.
Denna nästa länk är kraven för examen studenter.
Den sista länken är för internationella studenter. Det finns enskilda avsnitt krav för recentior, överföring och Graduate studenter.