Vilka är likheterna mellan oracle dbms och tillgång dbms?

Både Oracle och tillgång är relationen databaser ledningssystem. Båda är baserade på structured query language. Den största skillnaden mellan dessa två ligger i data hantering kapacitet. Oracle är extremt snabb och robust än tillgång RDBMS